Monkwise

columns verhalen fotografie

BLINDGANGER, een roman van MONK

| Geen reacties

Dierbare MonkWisers,

Hierbij bied ik u mijn roman BLINDGANGER aan
Een verhaal in twintig hoofdstukken.
Na het lezen van de eerste zes of zeven hoofstukken kunt u naar de volgende doorklikken via de button Older Posts, linksonder in de pagina die de hoofdstukken toont.

De roman werd in essentie al begin deze eeuw geboren, maar bleef lange tijd liggen. Nu mijn dagdetentie in de burelen van de overheid ten einde is gekomen, komen weer tijd en energie vrij om onafgemaakte zaken op te pakken. De lange periode van incubatie kwam de uiteindelijke vorm van de roman overigens beslist ten goede.

BLINDGANGER speelt begin jaren 70 van de vorige eeuw op provinciaal niveau in Noord Holland. De omslag in maatschappelijke structuren en opvattingen van eind jaren 60 zet definitief door. De oude fundamenten van orde en gezag, gemeenschap en stabiliteit moeten wijken voor vrijheid en individualisme, wanorde en uitval.
Of ligt het net iets anders? Toont de erosie van de formele macht een samenleving zoals deze al veel langer in elkaar stak?

Middelbare scholier Arnold Zwarthoed raakt op drift. Het diploma wordt nog juist veilig gesteld, maar krijgt geen gebruikelijk vervolg. Geld, vrouwen en vrijstelling van verplichtingen oefenen meer aantrekkingskracht uit dan studie, werkkring of eigen onderneming. Het gaat van kwaad naar erger.
Interne noch externe factoren bieden voldoende weerstand tegen deze neergaande spiraal. Zelfdisciplinering in de zin van een evenwichtige omgang met de omgeving is een moeilijke zaak.

Het gezin waaruit de jongeman komt, is minder stabiel dan zich laat aanzien. Corrigerende handen zijn niet vrij van eigenbelang. Gehoorzaamheidstraining door dienstplicht ontbreekt eveneens. De buit van een door anderen in het buitenland gepleegde overval maakt de weg naar een richtingloos bestaan verder vrij. Helaas voor Arnold bestaat er niet zoiets als gratis geld.

In de loop der gebeurtenissen wordt duidelijk, dat de voorgaande generatie minder braaf is dan gemakshalve aangenomen. Zowel de vader van Arnold als die van zijn voornaamste tegenspeelster gaan sjoemelend door het leven, al weten zij de schijn lange tijd op te houden.

De voortslepende conflicten komen definitief tot uitbarsting in een troosteloos landschap, behorend tot het toenmalige grondgebied van de DDR. Achter het IJzeren Gordijn gelden andere regels en opvattingen dan in de Lage Landen.

Eventuele reacties kunt u mailen via: dick.muntjewerff@online.nl

Veel leesplezier!

Monk
Oktober 2014

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.