Monkwise

columns verhalen fotografie

Het nieuwe solliciteren

| Geen reacties

De afwijzing is een nieuwe fase ingegaan. We zijn aangekomen bij het model van de participerende sollicitant. De negatieve mededeling is uitgebreid met een checklist van mogelijke redenen. Kun je zelf bepalen waaraan het schort. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk. De tekst is integraal overgenomen van een reactie die ik mocht ontvangen.

Geachte / Beste sollicitant(e),

Daar stroomden ze binnen; de bijna 1.000 sollicitaties! De selectie van kandidaten stelde ons voor een lastige keuze, want er zitten de nodige geschikte en oprecht gemotiveerde sollicitaties bij. Uiteindelijk hebben we een aantal sollicitanten geselecteerd waarmee we in gesprek zijn gegaan. Helaas is onze keuze hierbij niet op u / jou gevallen.

Hieronder geven we aan waar we op gelet hebben, zodat u / je zelf kunt kijken of het op u / jou van toepassing is:

Onvolledigheid van gegevens
In de vacature wordt gevraagd om het volgende:

– Curriculum Vitae: vermeld hierin duidelijk je NAW-gegevens, telefoonnummer, (afgeronde) opleiding. Heb je reeds een achtergrond in Burgerzaken / Burgerlijke Stand? Vermeld dan duidelijk welke producten jij reeds beheerst!
– Motivatie: duidelijk geschreven op de vacature.

– Beschikbaarheid: dagen, dagdelen, aantal uur per week voor 2015.
– Kleurenkopie Paspoort of Identiteitskaart. In de eerste fase van het sollicitatietraject is een (pas)foto eveneens toereikend.
– Contactgegevens (naam, organisatie, direct telefoonnummer) van een tweetal referenties.

De aanlevering van bovengenoemde gegevens dit compleet te zijn.

Motivatie: inhoudelijk onvoldoende
In de motivatie dient ten minste in te worden gegaan op de functieomschrijving en -vereisten die in de vacature vermeld staan. Het enthousiasme voor de functie willen wij er vanaf zien spatten. In termen van geven en nemen, willen wij duidelijk zien wat de sollicitant geeft. Goede argumentatie en vlot lopende zinnen genieten de voorkeur. Ten slotte dient de motivatiebrief aan de juiste organisatie te zijn gericht.

Motivatie: punctualiteit onvoldoende
In de motivatie dienen spelling en grammatica volledig juist te zijn toegepast. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de andere documenten die worden aangeleverd. Punctualiteit met betrekking tot het gebruik van de Nederlandse taal is essentieel voor een medewerker Dienstverlening / Burgerzaken, daar er continu handelingen met persoonlijke informatie worden verricht.

Curriculum Vitae: onvoldoende
– Het cv dient uiterlijk goed verzorgd en geactualiseerd te zijn, het liefst in .pdf-formaat (motivatie idem dito).
– Woonplaats dient Amsterdam dan wel de directe omgeving van Amsterdam te zijn; daar wij de gemeente Amsterdam zowel op flexibele als op ad hoc-basis in de vraag willen tegemoetkomen.
– Hbo+ / WO-opleidingsniveau geniet de voorkeur, daar de assessments op Hbo-niveau worden afgenomen.
– Duidelijke aanknopingspunten ten aanzien van gemeentelijke affiniteit, ervaring met klantcontact, administratieve werkzaamheden, hostmanship en werkervaring in een dynamische / veranderende omgeving genieten de voorkeur.

Tot zover onze terugkoppeling. We willen u / je bij deze bedanken voor u / je inzet. We hopen van harte dat je / u niet wordt ontmoedigd door deze afwijzing; er waren immers heel veel geschikte kandidaten.

Met vriendelijke groet, X
(einde integrale tekst)

Ik heb nauwgezet bestudeerd welke oorzaken op mijn afwijzing van toepassing zijn.
Spatte het enthousiasme wel voldoende af van mijn reactie? Waren mijn hostmanship en assessments wel in orde? Heb ik aangegeven welke producten ik nu al beheers? Ben ik een je of een u? Moet ik nu wel of niet ontmoedigd zijn?

Toch heb ik iets geleerd. Bij de eerstvolgende (zinloze maar verplichte) sollicitatie dien ik het volgende in.

Beste werkaanbieder,

Hier is ie dan! Mijn helaas afwijzende reactie op uw/jouw verzoek om een almachtige en toch spotgoedkope kantoorslaaf. U/je begrijpt dat uit vele aanbiedingen gekozen moest worden. Hieronder een aantal tips om zelf te bepalen waar u/jij tekort geschoten bent.

Onvolledigheid van gegevens
Waar bedrijf gevestigd, verhuisplannen, flexwerken, overwerken. Ja/nee.
Hollandse namen genieten voorkeur boven die van andere origine. Ja/nee
Mailverkeer werknemers wordt gescreend door chef. ja/nee.
Personele bezetting m/v leeftijdsopbouw en/of smoelenboek. Ja/nee.

Punctualiteit
In de vacaturestelling wel/geen spelfouten / grammaticaal geklungel / vaktermen.
Contactadres via telefoon/mail/noreply/onbereikbaar/postduif. Ja/nee
Mededelingen over salaris/secundaire arbeidsvoorwaarden/vast arbeidscontract. Ja/nee.

Bedrijfsprofiel
Sjoemelt met boekhouding. Betaalt rekeningen te laat. Ja/nee.
Werktijden wel/niet conform geldende cao. Berust op gemakzucht/gebrek respect. Ja/nee.
Producten wel/geen maatschappelijke relevantie, afkomstig kinderarbeid ja/nee.

Motivatie
Uit uw/jouw motivatie dient tenminste te blijken dat nieuwe m/v werknemer / avatar mogelijkheden krijgt taken / inzicht bedrijfsvoering / netwerk te ontwikkelen. Dit wegens accountresultante, arbeidssatisfactie, assessments en competenties, accreditaties, alles in bij voorkeur Pdf/App/Cloud en potentieel koffieautomaat.

Tot zover deze terugkoppeling. Uiteraard is niet alles wel/niet op u/jou van toepassing, maar doe er uw/jouw voordeel mee. U/jij snapt wel dat er meer vacatures zijn waarop reacties worden overwogen. Laat u/jij zich vooral niet/wel ontmoedigen!

Monk
16 maart 2015
(foto: Monk)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.