Monkwise

columns verhalen fotografie

Mein Kampf

| Geen reacties

Mijn auto was net niet oud genoeg om te mogen meedoen aan een optocht in de Duitse stad Schwerin. Hier was ik bij toeval met vakantie. Jammer, ik had graag een stadsrit gemaakt met andere oldtimers. Het had een mooie dag kunnen worden, met Duitse vrienden voor het leven.

Mij restte slechts een rondje scharrelen tussen kramen met onderdelen en instructieboekjes voor modellen die al voor 95% tot schroot zijn vermalen. In deze uitdragerij viel mijn oog op een boek dat uit de toon viel en evenmin werd ondersteund door lectuur van gelijke aard. Het leek hier te zijn beland omdat iemand er niets aan vond en er vanaf wilde. Het was de door Werner Maser in 1981 bewerkte uitgave van Adolf Hitlers Mein Kampf. Ik kocht het, alleen al omdat het in Nederland verboden is.

Gisteren werden op een beurs in het Noord Hollandse Huizen twee exemplaren van Mein Kampf aangetroffen op een Militaria Beurs. De Bond van Antifascisten had lont geroken en inspecteerde de boel. Er werd aangifte gedaan bij de politie. De organisator van de beurs haastte zich te excuseren: Het boek had er niet mogen liggen. Ik was er niet bij. Ik bezoek nooit beurzen voor uniformen, helmen, dolken en medailles voor het uitmoorden van mensen.

Over wapentuig van welke aard of uit welk land ook heb ik een eenvoudige opvatting. Wapens horen niet in private handen en er bestaan wetten voor om dit af te dwingen. Dat handhaving op een laag pitje staat, is een andere zaak. Een land van ondernemers denkt nu eenmaal liever aan geld verdienen dan aan geld uitgeven.

Mein Kampf werd in 1924 geschreven in de gevangenis van Landsberg door een gefrustreerde korporaal. Dit zijn de meest geharde en rechtlijnige soldaten. Nuttig op het slagveld, maar je moet ze wel kort houden. Napoleon was eveneens korporaal. Hij wordt nog altijd vereerd in eigen land. Geen enkel boek over hem is verboden, maar de mensen zijn te lui om te lezen dat hij niet deugde.
De oorspronkelijke titel van Mein Kampf luidde overigens: viereneenhalf jaar strijd tegen leugens, domheid en lafheid. Naar mijn smaak een veel interessanter titel dan het larmoyante Mein Kampf.

Over het boek kan ik duidelijk zijn: het is pervers en bovenal lastig te lezen. Zelfs de hulp van bajes buddy Rudolf Hess mocht niet baten: Mein Kampf is het werk van iemand die niet in het gevang maar in een gesticht hoort. Kwam het vandaag alsnog op de markt, dan raak je het aan de straatstenen niet kwijt. Geen mens zal er langer dan een kwartier aan besteden. Toch is het boek zwaar verboden. Ingeval Hitler om commentaar hierop kon worden gevraagd, zou hij ongetwijfeld snauwen: das verdanken wir den Juden! En zoals vaker het geval met psychopaten, zit er een kern van waarheid in deze opmerking.

Voor mij is het gevaar dat van het boek zou uitgaan geen overweging om het te verbieden. Dit is geen gemakzuchtige opmerking, want op het terrein van de Duitse geschiedenis en de Holocaust ben ik niet ongeschoold.
Het gevaar zou liggen in het aanleveren van argumenten om Joden tot een minderwaardig ras te bestempelen. Ik zeg u dat het Joodse Ras helemaal niet bestaat. Daarbij acht ik mensen alleen minderwaardig, ingeval zij anderen het licht in de ogen niet gunnen.
De beweringen in Mein Kampf zijn dermate absurd dat het boek feitelijk de beste anti reclame is van zichzelf en zijn schrijver. Maar dan moet je het wel gewoon kunnen kopen en lezen.

Het verbieden van boeken is altijd verkeerd. Ik zeg niet dat elk boek ongevaarlijk is, maar verbieden is fout. Want waar wil je de grens leggen? Moeten geschriften van Mao en Stalin op de zwarte lijst? Zij waren leiders van moorddadige regiems. Mogen we geen kennis nemen van wat de RAF bewoog? Willen we dat de politie de schotschriften van IS van het internet weert? Wat te zeggen van reclame voor een onbeteugeld kapitalisme? Die troep ligt elke dag op de deurmat.

Slaan mijn vergelijkingen nergens op? Dit valt te bezien: het gaat mij om schade, toegebracht aan mensen en gemeenschappen, op basis van een bepaalde leer. Het mercantilisme, voorloper van het kapitalisme, leidde tot kolonialisme en slavenhandel, uitbuiting en oorlogen. In Europa leefde men er goed van. Het nazisme bracht de gemiddelde Duitser jarenlang een goed leven en nog betere vooruitzichten. Tegelijk ging dit op kosten van anderen: eerst en vooral van de Joden, naderhand van iedere niet-Duitser. Het kapitalisme bracht het Westen en delen van Azië grote welvaart, maar produceert tot op vandaag gevaarlijke problemen: oorlogen, bodemuitputting, kinderarbeid en consumptie van rommel die de gezondheid bedreigt. Denk maar aan tabak en suiker plus dure medicijnen om de schadelijke effecten hiervan te bestrijden.

Ik hoor u al roepen: fascisme en communisme zijn ideologieën, politieke stelsels. Kapitalisme is een economisch systeem, toepasbaar onder uiteenlopende politieke regiems. Ik bestrijd dit. Hier te lande wordt een kernwaarde van het kapitalisme, te weten marktwerking, ook losgelaten op zaken als gezondheidszorg, sport en onderwijs. Hiermee werkt de politiek mee aan het kapitalisme en is derhalve medeverantwoordelijk voor de gevolgen. In West Europa mogen we democratie hebben als politiek systeem: feit is dat de macht van banken en bedrijven in goederen en diensten de inhoud hiervan beïnvloeden. Democratie anno 2015 is inhoudelijk anders dan die van pak weg 1975.

Hitlers Mein Kampf kent een bijna mythische status. Oorzaak is niet de onzin die erin staat, maar het feit dat het, 70 jaar na de apocalyptische ineenstorting van het nazisme, nog steeds verboden is. Houdt daar mee op en handhaaf de wet op beurzen waar steekwapens worden aangeboden.

Monk
9 maart 2015
(foto: Monk)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.