Monkwise

columns verhalen fotografie

Zwemmen of verzuipen

| Geen reacties

In 2050 wonen er 10 miljard mensen op de aardbol. Dit staat in een recent VN rapport*. Wanneer ik alle wijsheid bij elkaar veeg, kom ik tot een eenvoudige conclusie: daar kan geen goed van komen.

Toen ik nog een korte broek droeg, waren er 3 miljard mensen. En ons land was het dichtst bevolkte ter wereld. Hierover had ik al snel een mening. We zaten met teveel kinderen in de dorpsklas. Al dat geschreeuw en oponthoud!
Op roomse scholen moest het nog erger zijn. De katholieken fokten grote gezinnen omdat meneer pastoor dit had bevolen. In een overvolle klas leren kinderen niets, behalve te vechten.

Kinderbijslag ondersteunde deze onzalige situatie. Deze werd eind 19e eeuw als eerste in Frankrijk ingevoerd om belastingtechnische redenen. Door de toeslag kregen werknemers met kinderen meer geld zonder dat het loon ten opzichte van vrijgezellen omhoog hoefde. Werkgevers hadden natuurlijk geen zin om hiervoor te betalen.
Nederland maakte in 1941 kennis met het fenomeen. Adolf Hitler voorzag meer Ariërs nodig te hebben voor zijn wereldoverheersing. Kwam dit even goed uit voor de KVP!
Kortom, we danken de premie op bevolkingsgroei aan roomse dogma’s, werkgevers en de nazi’s. Het is maar dat u het weet.

De groei in de komende decennia zal vooral plaatsvinden in Afrika. Van 28 Afrikaanse landen is de bevolking over 35 jaar verdubbeld. In combinatie met de krimp in Europa en oprukkende droogte laat zich snel begrijpen wat er staat te gebeuren. Er is een sprinkhanenplaag in aantocht, waarbij de huidige migratieproblemen zullen verbleken.

De kritische grens werd overigens een halve eeuw geleden al gepasseerd. Dit is het moment waarop we meer begonnen te consumeren dan de aarde kan reproduceren.
Met andere woorden: vanaf dan begint de roofbouw.

Dat geen politicus sindsdien hiervoor serieus belangstelling heeft getoond, is een bewijs van hun grootse visie. Groei is inmiddels tot norm verheven door bijna alle politieke partijen. Zonder groei stort het neoliberale systeem namelijk ineen. Wij zijn als lemmingen die naar de afgrond rennen, maar let op! De rijken der aarde zullen op het moment suprème over vleugels blijken te beschikken.

Ik ga geen gedetailleerd doemscenario schilderen van wat ons wacht. Niemand weet hoe het precies zal uitpakken. Van oude democratische krachten zal veel gevergd worden, wil de gewone bevolking een redelijk bestaan behouden of verwerven. De aardbol verdraagt geen 10 miljard mensen, dan nog in ongehoord stijgende consumptie door (toedoen van) de elite. Het rechtssysteem zal verworden tot een instrument waarmee wangedrag wordt gerechtvaardigd. Vertrouwen in technologie heeft beperkte waarde. Het systeem wordt omgekeerd evenredig kwetsbaar naarmate de precisie toeneemt en natuurlijke rek wordt opgeruimd. De uiteindelijke klap komt des te harder aan en geloof mij: van de elite heeft u niets te verwachten.

Aan het eind van de preek verwacht u natuurlijk oplossingen en wijze raadgeving. Gelijk heeft u, maar ik kan geen ijzer met handen breken. De ander het licht in de ogen gunnen en solidair zijn met hen die in de verdrukking komen, zou een goed begin zijn. Al was het maar omdat ook u op een dag aan de verkeerde kant van de scheidslijn kunt belanden.

Monk
1 augustus 2015
(foto: Monk)
*VN rapport World Population Prospects.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.