Monkwise

columns verhalen fotografie

Lekker duurzaam

| Geen reacties

Het gaat slecht met onze planeet. Oorzaak: wanbeleid. Gevolg: boskap, bodemvervuiling, uitputten van delfstoffen, overbevissing en de uitstoot van CO2. De laatste kwestie is al een halve eeuw bekend, maar politiek marginaal.

In Parijs is een Klimaattop, een aflevering uit de Loopgravenoorlog. De USA willen niets dat wettelijk kan worden afgedwongen en op voorhand blijven de transportsectoren van scheep- en luchtvaart buiten beschouwing. Van landen als China en India weet je nog niet de helft wegens fraude op het hoogste niveau. De aarde wordt afgerekend op politieke en economische belangen. Wetenschap is bijzaak.

Van onze Haagse leiders hebben we weinig te verwachten. Rutte vertegenwoordigt het grootkapitaal en beschouwt Milieudefensie als professionele probleemmakers. Ik citeer zijn eigen woorden. De redeneertrant is, dat fossiel gestookte krachtcentrales ons land zullen ontvluchten naar betere oorden en daar voor veel meer vervuiling zullen zorgen. Eigenlijk is de VVD dus juist heel goed voor het milieu. Het is maar dat u het weet. Inmiddels blijft belasting op grootverbruik van energie uit; de burger betaalt dubbel. Denk niet dat dit gebeurt uit onmacht of zelfs onkunde. Het is een keuze.

PvdA en GL kwamen aanzetten met een Klimaatwet. Zie het als de presentatie van de nieuwe wielerploeg Nieuw Flinks. Samsom en Klaver vinden elkaar in het persoonlijke belang: Samsom vecht voor politiek lijfsbehoud en Klaver zoekt labels voor zijn branding. Inzet is, dat internationale afspraken aangaande milieubescherming wettelijk afdwingbaar worden. Hier komt natuurlijk niets van terecht, want politici zijn onschendbaar voor hun besluiten. De oude Cor Galis (kent u hem nog?) zou uitroepen: maar dit is Krachtige Medicijn! Waarna zijn honende lach zou stuklopen in een rochelende rokershoest. Ik mis Cor elke dag.

Het milieu is een snijpunt van tegenstrijdige belangen. Kapitaalverschaffers, de echte bazen van de multinationals, hebben grote investeringen uitstaan in vervuilende industrie. Zij zijn niet perse tegen een schonere productie, maar willen slechts hun centen verdedigen. Vandaar dat een deel van de tegenbeweging bestaat uit mensen uit precies diezelfde hoek: Al Gore is hiervan een voorbeeld. Het echte verzet komt natuurlijk van de groepen met inhoudelijke bezwaren: milieuactivisten en wetenschappers. Deze zenden aanhoudend alarmerende berichten uit over de ondergang van de mensheid op een planeet die al bijna reddeloos zou zijn.

Van de Klimaattop wordt veel te veel verwacht. Alleen al de vernauwing van het probleem naar CO2 uitstoot is hiervan een bewijs. Het gaat in Parijs niet over bodemuitputting, ontbossing, illegale en door de staat georganiseerde dumping van levensgevaarlijke troep, overbevolking en de productie en verkoop van producten die bedoeld zijn binnen korte tijd vervangen te moeten worden.

De Top kan nauwelijks iets opleveren, omdat beperking van de milieuaantasting haaks staat op de missie en de productiewijzen van het grootkapitaal, afgedekt door de regeringen van de belangrijkste landen. Hoe kan het anders, dat de EU Commissie onder meer de sector luchtvaart wil openstellen voor investeerders uit perfide landen als China en de Arabische Oliestaten? Waarmee de KLM straks kan worden opgekocht door een Russische miljardair. Nog even en uw Ziektekostenverzekering valt in handen van een Oegandese kolonel, Donald Trump of een andere criminele idioot. Zoals Rutte de kant kiest van de Casino Beleggers, zo handelt ook de EU Commissie.

Suggesties het tij te keren zijn genoegzaam bekend. Belasting heffen op vuile energie en winning van ertsen, het zwaar bestraffen van afvaldump, het steunen van kleinschalige en innoverende projecten, de burgerij opvoeden tot matigheid. Het laten betalen door de industrie van onderzoeksresultaten behaald met publiek geld. De onderzoeksjournalistiek uit het slop trekken, de rechtsgang versoepelen. Bent u klaar met lachen?

Straks komen er mooie verklaringen uit Parijs. Bemoedigende woorden van onze premier: er zijn belangrijke stappen gemaakt. Het komt allemaal goed. Op den duur, te elfder ure, tegen veel hogere kosten dan vandaag nodig zijn. Kosten waarvoor iemand opdraait.

Monk
9 december 2015
(foto: Monk)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.