Monkwise

columns verhalen fotografie

Titanic

| Geen reacties

Tot zover de tekst van Aegon die aandoet als de ondergang van de Titanic. De buik van het onzinkbaar geachte schip is over de halve lengte opengereten, maar het orkest speelt nog wat door.

Als ik geld had, meer dan voor het betalen van lopende kosten, zou ik goud inkopen of anders een stevig huis met weinig onderhoud. Goud komt namelijk neer op het echte geld en met onroerend goed heb je tenminste een dak boven je hoofd.

U denkt mogelijk dat ik ouderwetse onzin uitsla. U heeft immers tegoeden op de bank en uw pensioen wordt opgebouwd of al netjes uitgekeerd. Ik zeg u: dit is helemaal geen geld. Het is krediet, een niet eens in de wet goed afgedekte verplichting, afgedekt door uw verwachting dat het wel goed zal komen. U mag nu thuis het Wilhelmus opzetten.

De ECB heeft, zogezegd om de economie aan te jagen, de rente verlaagd tot 0%. Niet voor u als lenende burger natuurlijk, maar voor banken die dit geld kunnen binnenhalen om er kredieten mee te verstrekken aan het bedrijfsleven of burgers die een hypotheek willen aangaan. Gratis geld! Nog een half jaar en dan krijgen de banken geld toe ingeval zij van de ECB gratis bedragen lenen. Een nieuwe slogan is in de maak: Pas op! Geld lenen levert geld op!
Spaargeld wacht een soortgelijk lot: het gaat u straks geld kosten om uw tegoeden bij een bank onder te brengen. En dan maar hopen dat deze bank niet failliet gaat. Kan het nog gekker?

Het besluit van ECB en vooral het gebrek aan succes doen bij mij een akelig vermoeden rijzen: dat de ECB en daaronder de Europese politiek volledig aan de leiband lopen van het kapitaal, dat zijn grote particuliere geldschieters. De banken, die na de door hun criminele gedrag veroorzaakte financiële crisis van 2008 licht werden bijgestuurd met symboolpolitiek, laten hun tanden zien. Ze weigeren geld uit te geven tegen een verhoogd risico. Ze verhuizen hun investeringen liever naar landen waar ze als tevoren hun gang kunnen gaan. Zo werkt de vrije geldmarkt.

Voor de potentiële hypotheeknemer lijkt de ultra lage rente geweldig nieuws. Het is nu of nooit! De valstrik is uiteraard, dat dit uitnodigt tot het lenen van bedragen die bij de eerste de beste verhoging van de rente naderhand, tot betalingsproblemen zullen leiden. Of men krijgt te maken met het beoogde effect van de ECB: verhoging van de inflatie, waardoor geld minder waard wordt en alle rekeningen dus relatief hoger uitvallen. Hiermee kan aflossing alsnog onder druk komen te staan. Kortom: ECB stimuleert het aangaan van op termijn oninbare schulden. Dit fenomeen lag juist aan de basis van de eerdere financiële crisis.

Nu ik het toch over rekeningen heb: de ECB maatregel heeft ingrijpende gevolgen voor de pensioenen. Uw dertig of veertig jaar lang opgebouwde pensioeninleg verdampt waar u bijstaat. De Fondsen verwerven immers nog nauwelijks rente op uitstaand kapitaal. Ik zei al dat pensioen niets is dan een schuldverplichting (belofte) van een fonds wanneer u eindelijk klaar bent met (verplicht!) inleggen. Nog erger zal het worden voor mensen die ergens halverwege hun pensioenopbouw verkeren. Wat een vooruitzicht: nog twintig jaar dokken en geen enkele zekerheid dat er ooit een euro terugkomt! Want onthoud één ding: ook een Pensioenfonds kan failliet gaan. Reken niet op redding door de Staat, want de uitstaande bedragen zijn daarvoor veel te groot en veel reserves zijn al opgestookt om de Banken en de Knoflooklanden overeind te houden.

Zo gaan de banken en verzekeraars door met leven op de pof, met een wissel op de toekomst, in de hoop dat er ooit een echte kentering komt in de malaise. De burger wordt meer dan ooit overgeleverd aan geldschieters en politici die bij nijpende nood onvoorwaardelijk zullen kiezen voor hun eigen hachje, niet voor een maatschappelijk verantwoorde oplossing. Denk even aan het taaie gevecht dat is gestart om bedrijven als IKEA en Starbucks enige belastingplicht op te leggen. Elke CEO wordt slechts aangenomen als hij (of zij) over een dikke middelvinger beschikt die fier opgestoken kan worden.

Hoe komt de ECB aan gratis geld? Door het te drukken, geachte MonkWisers. Minder dan ooit schuilt er enige fysieke waarde onder de bankbiljetten. De ECB drukt geld en “koopt” hiervoor nagenoeg waardeloze staatsobligaties op. Waarom zijn die waardeloos? Omdat er nauwelijks nog echte fysieke waarde onder schuilt. De financiele markt hangt aaneen van kunst- en vliegwerk, beloften en lenen op de toekomst.

Van het ABP, ons nationaal grootste Pensioenfonds, ontvang ik al jaren niets dan alarmerende berichten. Deze komen neer op korten, inleveren, rekening houden met toekomstige tegenvallers. Er is geen letter goed nieuws bij. Van een “levensverzekeraar” (het woord alleen al) ontvang ik soortgelijke berichten. Ingelegde gelden blijken geen flikker waard en hier blijft het niet bij. Ingeval ik nog wat wil terugzien, moet ik wederom betalen. Alleen het eerste reclamepraatje is gratis (investering voor de verzekeraar).
Begint u het te snappen?

Monk
12 maart 2016
(foto: Monk)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.