Monkwise

columns verhalen fotografie

Madurodam

| Geen reacties

Sylvana Simons heeft splinterpartij DENK verlaten en een eigen clubje opgericht : Artikel 1 , een verwijzing naar de Nederlandse grondwet, die elke vorm van discriminatie verbiedt. Slimme naamkeuze, maar waar staat Sylvana eigenlijk voor?

Omgevingsbewustzijn kan haar niet worden ontzegd. Dat mag ook wel met een jarenlange achtergrond van geweldige tv programma’s. Zij weet zichzelf uitstekend te branden en heeft allang begrepen dat de inhoud ondergeschikt is aan de vorm. Stokpaardje discriminatie is weliswaar enigszins aan slijtage onderhevig, maar nog altijd een consumentenproduct. Vandaar ook dat Sylvana voorop liep in de Zwarte Pieten Discussie. Ze heeft haar velletje mee als pleitbezorger voor de roetveegpiet. Daags na het gezanik over de Blanke Slavendrijver en zijn Zwarte Horigen heeft zij haar kapsel aangepast naar de stijl van een activiste die nog ergens in ons collectief bewustzijn rondzwerft: Angela Davis.
Je moet maar durven.

Welke feministe sluit zich aan bij het conservatief islamitische en bovendien pro Erdogan gerichte DENK, de onzindelijke afscheiding van de PvdA? Dit kan slechts verklaard worden uit een oeverloze naïviteit, zeg maar onkunde, of uit opportunisme.
Sylvana Simons had vooraf aan haar toetreden tot DENK kunnen en moeten weten hoe er in die club over zoiets als feminisme wordt gedacht. Om over andere thema’s maar te zwijgen.
Maar nee, op dat moment voelde zij zich geroepen de boerkini te verdedigen, een soort pinguïn pak dat neerkomt op een islamitisch religieus statement in de openbare ruimte. Sylvana babbelt en schnabbelt maar wat raak, op voorwaarde dat zij in beeld blijft.

Als aanleiding tot de breuk met DENK wordt een verschil in de bestrijding van racisme naar voren geschoven. Blanken krijgen minder moeilijk een baan dan zwarten. Aanpassen van sollicitatie eisen zou een oplossing bieden. DENK wil werkgevers die zondigen, hard aanpakken. Hier past trots op de eigen naam en dus geen wegkruipen in anoniem solliciteren, zoals de afvallige Sylvana met haar nieuwbakken partijtje nu voorstelt. Zowel DENK als Artikel 1 lijden aan een typische PvdA eigenschap: het willen afdwingen bij burgers en bedrijven van zaken ongeacht of er een draagvlak voor is. Met als uitgangspunt het Morele Gelijk. Er is nog een club in het land actief met een vergelijkbare naam: Artikel 31, van de Vrijgemaakte Gereformeerden.

In de jaren 80 van de vorige eeuw hanteerde de gemeente Amsterdam een ander instrument dat de personeelskeuze probeerde af te dwingen: de zogenaamde positieve discriminatie. De PvdA, destijds almachtig in Moskou aan de Amstel, liet de geschoolde kaaskop links liggen ten faveure van de ondergeschoven donkere medemens. Dit stond ook onbeschaamd in haar vacatures. Het mooie doel, te weten een evenredige vertegenwoordiging bewerkstelligen van Gekleurd Amsterdam in alle geledingen van de organisatie, leidde tot een significante verlaging van de ambtelijke standaard. Veel nieuwkomers functioneerden voor geen meter. Ik spreek uit ervaring, want ik werkte in die dagen voor de Sociale Dienst in diverse stadsdelen, waaronder het zwarte bolwerk Zuid Oost.

Met zowel DENK als met Artikel 1 gaat het naar ik hoop snel bergaf. Er is een grens aan wat een land kan dragen aan politieke kleuterpraat. Hiertoe stel ik een paar maatregelen voor.
1. Verhoog de drempel voor het mogen meedoen aan parlementaire verkiezingen. In een landschap van Madurodampartijtjes en hun afsplitsingen staat bestuurlijke stabiliteit aanhoudend onder druk en leert niemand zich te schikken naar gedragsregels.
2. Bepaal, dat het verlaten door een Kamerlid van een politieke fractie het opgeven van de Kamerzetel impliceert. Men is aangesteld op grond van een partijprogramma, zelfs waar dit gebeurt met voorkeursstemmen. Uitreden = wegwezen.

Deo Volente halen noch DENK, noch Artikel 1 de kiesdrempel. Tegen de opportunisten van DENK en Artikel 1 zou ik zeggen: ga toch lekker bloggen of vloggen! Doe ik ook. Of zou ik misschien …? Een eenmansfractie onder de naam MONK tegen een jaarsalaris van minstens een ton..? Hhm..

Monk
28 december 2016
(foto: Monk)

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.