Monkwise

columns verhalen fotografie

De Stand van Zaken

Amsterdam Noord

Wanneer Trump publiekelijk onzin uitkraamt*, is het land in rep en roer. Ingeval dezelfde president een gigantische belastingverlaging voor rijke Amerikanen door de Senaat loodst, hoor je bijna niemand. Het is typerend voor de tijden waarin we leven: entertainment en populisme voeren de boventoon.

Het gaat in de USA om 1.000.000.000.000.000 dollars over een termijn van 10 jaar. De kans is aanwezig dat het meer wordt, omdat je grote besluiten niet zomaar terugdraait wanneer de heersende elite ermee is gediend. De verlaging begunstigt bovenmatig de rijken: voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders berekent, dat 30% van de verlichting naar 1% van de bevolking gaat.

Uiteraard drukt het mega bedrag op de schatkist. Om faillissement tegen te gaan, staan er bezuinigingen en lastenverzwaring voor de lagere en middeninkomens op het programma. Deze zullen neerkomen op het inkrimpen van overheidsinvesteringen en het opdrogen van controle. Verder mag je erop rekenen dat kunst & cultuur alsmede sport en recreatie een knauw krijgen. Linkse hobby’s, weet je wel. Geld rolt voortaan naar rechts.

Belastingverlaging voor een groep die dit het minste nodig heeft, schaadt de economie. Zelfs de superrijken in de USA hebben dit aangegeven. Niet uit menslievendheid, maar uit vrees voor opstanden en aanverwante ongeregeldheden. Rijke mensen geven hun extra geld niet uit. Ze beleggen het, waarmee hun greep op het nationale bezit en op centrale beslissingen nog toeneemt.

Trumps belastingvoorstel staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een reeks ingrepen die de Amerikaanse kapitaalselite dienen. Hieronder vallen het in ijltempo benoemen van blanke conservatieve opperrechters en gehoorzame chefs bij de inlichtingendiensten, uitbreiding van de NSA data visserij, het kortwieken en tegenwerken van de media, aanhoudende pogingen Obamacare te slopen en het afdwingen van milieuschadelijke projecten als heropening van kolenmijnen en doortrekken van een oliepijplijn door ongerept gebied. Het heeft er alle schijn van, dat deze elite in toenemende mate geen boodschap heeft aan de gewone bevolking.

Bij ons zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Deze gaan bepaald niet alleen om het afschaffen van vennootschapsbelasting binnen een toch al oneerlijk heffingssysteem, of de belastingontwijking waarmee Nederland zich op de Zwarte Lijst van de EU heeft gewerkt.
VPRO toonde aan* hoe Den Haag sinds jaar en dag een gunstig investeringsklimaat voor (grote) bedrijven nastreeft en hen desgewenst beschermt waar zij het milieu verpesten of de hand lichten met arbeidsrechten. Ook hier is de overheid de beste maatjes met piraten. Uiteraard met de VVD in een glansrol. Zo was vriend Opstelten* eerder burgemeester van Delfzijl, wier status van rioolput hij jarenlang met verve ontkende.

Ook in Nederland wordt zodanig bezuinigd, dat de vrije jongens hun gang kunnen gaan.
De industrie schrijft actief mee aan wet- en regelgeving waar deskundigheid bij de overheid inmiddels ontbreekt. De invloed dringt door tot in onderwijsteksten. Controlerende instanties worden wegbezuinigd of gesmoord in bureaucratische rompslomp. Wetenschappelijke rapporten worden botweg genegeerd of behandeld als
een mening. De industrie schrijft haar eigen controleregels. Om zelfs die nog te overtreden. Zonder gevolgen, of er moeten al zware branden en andere ongelukken gebeuren. En dan nog komt men meestal weg met een orgeldraaiersboete.

Dit is uiteraard allemaal doodsaai nieuws. Liever horen we alles over de 350 speculatiepanden van een Prins die de naam van zijn grootvader eer aandoet. Nederland wentelt zich nog immer in een film die allang is afgelopen. We lijken ons niet te willen voorstellen wat er echt gebeurt en welke gevolgen dit op langere termijn heeft.
Voor verreweg de meesten van ons dan toch.

Nu Sinterklaas weer het land uit is, kunnen we hierover misschien eindelijk gaan nadenken. Een tweede dagje staking in het lager onderwijs is een begin.

Monk
5 december 2017
(foto: Monk)

*Trump: Moslimmigrant slaat argeloze Nederlander op krukken in elkaar, 28 november 2017
* Belastingvoorstel: begroting 2018 goedgekeurd door de Senaat, moet nog door Lagerhuis.
* VPRO: Beerput Nederland, 4 december 2017
* Ivo Opstelten: Burgemeester Delfzijl 1980-1987. In 2015 afgetreden als VVD minister van J&V.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.