Monkwise

columns verhalen fotografie

KLEIN BIER?

Ontgroening van studenten aan de universiteit schijnt een hoogtepunt te zijn in het curriculum van verenigingen als het Groningse Vindicat*, Unitas, ASC en Minerva.
De inwijding gaat niet zelden geregeld gepaard met geweld en vernedering van de waardeloze worm die zich aanbiedt. Om te mogen meedoen, moet je visolie drinken, word je in een bad met ijswater gezet, kruip je door slachtafval, krijg je stront over je heen en slik je goudvissen in, om over ongeremd verbale belediging en seksisme* maar te zwijgen.

Ontgroenen beperkt zich uiteraard niet tot Nederland. Het is internationaal en eigenlijk tamelijk eenvormig. Meest recente zaak die de media haalde (de meeste blijven buiten zicht), was het proces wegens de dood van Sanda Dia, 21-jarige student die zich aanmeldde voor het Belgische corps Reuzegom. Na bovenmatig toedienen van alcohol, visolie en gemalen dooie muizen werd hij in steenkoud water gezet. U begrijpt wel dat dit alles werd gefilmd tot meerdere glorie van het Corps.
Na zijn dood begon een justitieel onderzoek, bij elke stap gehinderd en gefrustreerd door het legertje topadvocaten van Reuzegom. Al met al duurde het 5 jaar voor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Afgelopen week zagen we de de uitspraak op tv. De daders kregen niet meer dan een werkstraf opgelegd en erger: middels hun advocaten presenteerden zij zich als de eigenlijke slachtoffers, die nu eindelijk met hun leven kunnen doorgaan. Door verondersteld schuldinzicht en de onduidelijke rol van alle betrokkenen, had de advocatuur zelfs ingezet op vrijspraak. Een flagranter voorbeeld van klassenjustitie en racisme* heb ik zelden eerder gezien. De arrogantie droop van het tv-scherm.

Denk vooral niet dat het in Nederland beter of zelfs anders is. In 2016 liep een feut bij Vindicat door klappen op zijn hoofd een hersenoedeem op, waarvan de gevolgen op termijn nog onzeker zijn. Evenmin gaat het om uit de hand lopen, een vorm van naïviteit. Studentencorps beseffen terdege het risico dat … nee, niet dat het een keer fataal afloopt, maar dat bekend wordt hoe een ontgroening in zijn werk gaat. Aspirant-leden voor Vindicat moeten daarom vooraf een contract tekenen dat ze hierover hun mond houden, op straffe van een boete van € 25.000. In het contract staat ook, dat de feuten Vindicat niet kunnen aanspreken op welke schade ook. Klinkt handig, al vraag ik me af of dit voor een rechtbank standhoudt. Contracten die strijdig zijn met de wet, hebben namelijk geen waarde. Wel zal een klager ongetwijfeld definitief worden uitgestoten, waarbij op stilzwijgende medewerking van de universiteit mag worden gerekend. De elite bestrijkt namelijk meer dan het clubje fascistoïde narcisten dat zich het Bestuur van Vindicat noemt.

Klein Bier? In het studentencorps wordt de elite gekweekt die naderhand als directeur of politicus sleutelfuncties in bedrijfsleven en openbaar bestuur naar zich toetrekt, onderling verdeelt en elkaar beschermt. Gestreefd wordt naar een gezamenlijke achtergrond en opleiding. Studentencorpsen dienen derhalve om de elite van de toekomst vorm te geven.
Het mag wat zijn: op je 20e jaar de mening zijn toegedaan, dat je aan de normale samenleving alleen boodschap hebt ingeval je er zelf beter van wordt, dat je het recht hebt anderen te vertrappen en te vernederen. Waar je in de meeste gevallen prima mee weg komt. Het is de soort gedrag die we zien bij Parlementaire Enquêtes en ingeval er weer eens een VVD-er over de schreef gaat. Met vergelijkbaar resultaat: meestal komt men ermee weg.

Zo bezien, is niet zozeer het gewelddadige karakter van ontgroenen opmerkelijk, maar het feit dat dit maatschappelijk en juridisch wordt geaccepteerd. Kennelijk bestaat binnen de elite weinig vrees dat dit een keer kan uitdraaien op tegengeweld. Dit is namelijk al eeuwen het meest adequate antwoord op wangedrag van de elite.

Monk
27 mei 2023
Foto: Monk

Vindicat atque polit – Handhaaft en Beschaaft (sic). Oudste studentenvereniging van Nederland.
Seksisme: het bestaan van zogenaamde bangalijsten, waarop de seksuele prestaties van vrouwelijke studenten worden gewaardeerd (en gedeeld).
Racisme: de Belgische student was van oorsprong Senegalees.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.