Monkwise

columns verhalen fotografie

REVOLUTIE MET SLAGROOM

Wilders verwees honend naar zijn beste campagneleider ooit: Yesilgöz van de VVD. Zij immers zette voorafgaande aan de verkiezingen de deur open naar de PVV, hiermee het signaal afgevend deze tot nu toe in oppositie gefixeerde club Salonfähig te achten.
Daar ga je het schip in, debutantje!

Gevestigd Nederland is geschokt door de uitslagen. VVD -10 zetels, CDA een splinterpartij, D66 terug achter de luxe vestingwallen van de hoofdstad. Zelfs CU leed schade.
PVV daarentegen + 20 zetels! Amsterdam, dat vertrouwde op de PvdA/GL, is ontsteld. Anti PVV-demonstraties werden meteen georganiseerd. Moslims zetten hun koffers klaar naast die van de Joden, om van Black Lives Matter te zwijgen. Als ik Akwasi was, zou ik voorlopig wegblijven van het Sinterklaasfeest in Barneveld. Ceremoniemeester Mark en zelfs de Koning mogen hun verontschuldigingen hebben gestameld wegens het regenteske slavernijverleden, in PVV-land denken ze er heel anders over. Hier beginnen ze binnenkort bovendien met het afschieten van vervelende wolven. En vervelend zijn ze allemaal.

Betreft het hier een politieke aardverschuiving? Ik betwijfel het ten zeerste. Opschuiven naar rechts is als angstrecept al minstens 10 jaar aan de gang. Welke Moslim denkt nu echt dat hij het leven niet zeker meer zal zijn? Welke Joodse burger vreest terecht elk moment een Islamitisch slagersmes tussen de ribben? Worden voortaan homo’s of queers onder stilzwijgende overheidsgoedkeuring in elkaar geslagen? Misschien is een beetje polarisatie helemaal niet slecht: het schept duidelijkheid en legt nepargumenten bloot. Ga maar weer eens zelf nadenken, in plaats van elkaar in de sociale media na te praten en meteen het laatste dansfeest te boeken: I Love Urban.

Ik hoor u wel denken: Monk is in het geniep een smerige bruinhemddrager. Hij relativeert de uitslag! Ik heb dergelijke verdachtmakingen eerder meegemaakt, dus het laat me koud. Rond de eeuwwisseling vond een GL-collega op het werk bij de gemeente Amsterdam het nodig mij publiekelijk aan te merken als aanhanger van de perverse activist Pim Fortuyn die te hoop liep tegen de Paarse Puinhopen. Je mocht toen bij de PvdA niet aankomen met vragen over de kosten, verbonden aan migratie of weigeren om over kracht- en prachtwijken te spreken. Amsterdam profileert zich graag als progressieve stad, maar is in de kern conservatief en elitair.

De uitslagen van afgelopen woensdag hebben mij met gemengde gevoelens vervuld. Ik heb niets met Wilders wegens zijn gevaarlijke uitlatingen over parlement en rechtstaat, flirten met Poetin, exit strategie uit de EU, aanbidder van de blanke Hollandse gulden, vijandigheid tegenover de linkse (kritische) media en onderzoeksjournalistiek en als DJ van een wel heel beperkt repertoire. Gaat Wilders de migratie oplossen? Lonkt ergens het vergezicht van een pastorale samenleving naar recept van de jaren 1950? Nederland heeft alle baat bij de EU en van Poetin heeft niemand iets gunstigs te verwachten. Het aanbeden Sinterklaasfeest werd al ver voor Akwasi verpest door de misselijkmakende middenstand. Het scouten van kunstzinnig talent  is veel prikkelender dan gemakzuchtig een miljoenenschilderij aankopen via Veilinghuis Sotheby’s. Daar mogen musea eens over nadenken.

Hier staat tegenover, dat voortmodderen met de coalities van Rutte I t/ IV evenmin een optie is. Al 13 jaar lang wordt het land bestuurd als een bedrijf, erger: een multinational waarin alleen winst telt. Ingeval dreigend verlies doe je gewoon een greep uit de overheidskas. Jaren van beleidsarmoede hebben geleid tot een uitgewoond land, waarin alle nutsactiviteit is uitgeleverd aan de Markt die alles wel zal oplossen. Meer concurrentie, weet u nog, betere dienstverlening! Wat gebeurde kwam neer op: meer kapitaalsaccumulatie, meer monopolie, meer bureaucratie, meer controle en slechtere dienstverlening.
Rutte heeft alleen het grote internationale geld gediend.

En het Linkse Alternatief dan? Beste Monkwisers: Links bestaat alleen nog in de electorale retoriek van De Telegraaf. Hier heet het Linkse Wolk, wat onbedoeld precies uitdrukt wat het voorstelt: een fantoom dat gemakkelijk oplost in niets. Het dominante discours van de afgelopen 25-30 jaar is allesbehalve links. PvdA voorman Wim Kok begon uit machtsoverwegingen zelf aan de uitverkoop van onder meer Volkshuisvesting en het OV: alles naar de markt! In het hedendaagse taalgebruik aanvaardt iedereen een uitdrukking als linkse hobby’s (cultuur, wetenschap, kunst) en erger: er is nauwelijks kritiek op wat rechtse hobby’s genoemd mogen worden: miljardensubsidies aan de intensieve landbouw en de fossiele industrie, illegale gifstort, afknijpen van het arbeidsloon en tijdschrijven voor de huisarts.  In dit neoliberale discours krijgt links van alles wat tegenvalt de schuld. Boze Boeren meenden zelfs dat de centrumrechtse regeringen van Rutte links waren. Hun vaak onzinnige investeringen werden ingefluisterd door VVD en CDA en gefaciliteerd door de Banken. Er kwam geen links idee aan te pas.

Zelfbenoemd progressief (PvdA–GL) meent het energieprobleem te kunnen oplossen met windmolens op zee en zonnepanelen overal. Geen woord over de echte kostprijs, de smerige accu-productie, de geopolitieke kwetsbaarheid van leidingen over de zeebodem. Aan kernenergie mogen we van Timmerfrans niet eens denken! Progressief wil migranten uitsmeren over het land, maar dan wel buiten de eigen luxe woonzones. Voor zover er wordt gedacht in termen als Zorg terug naar de Overheid, of Betaalbare Woningbouw Nu, blijft het allemaal gratuit en gradueel, uitgedrukt in procentjes en grafiekjes, precies naar het recept van de technocratische kabinetten Rutte I t/m IV. Niks vergezichten, doelen, consequenties, leiderschap. Alles uitgedrukt in statistiek en in termen van draagvlak.

Wat had ik dan gewild? Wat dacht u van staatsmanschap met overstijgen van partijbelangen, harde maatregelen aan het adres van Orban en consorten, kerncentrales om aan Poetins en Amerikaans gas te ontsnappen, ophouden met het denken vanuit multinationale belangen, volle inzet op onderwijs inclusief hoge examennormen, terugdraaien van de markt uit de Volkshuisvesting en de Zorg, openhouden van plattelandsvoorzieningen, visie en beleid op bruikbare migratie, reconstructie van de verziekte arbeidsmarkt, opheffen van het institutionele wantrouwen van overheden in hun burgers? Of aan Vliegbewegingen (het woord alleen al) halveren en PFAS fabrieken sluiten?

Hier gaat allemaal heel weinig van terechtkomen. Met PVV niet, maar evenmin met de bestaande coalitie of een zogenaamd progressief bestuur. Wat onverlet laat, dat Nederland heeft gesproken in het stemhokje. Berouw komt na de zonde. CDA en D66 hebben dit al ondervonden, de VVD staat hopelijk aan het begin van een vergelijkbare afrekening. Die komt, wanneer eindelijk doordringt, welke schade Rutte I t/m IV werkelijk hebben aangericht en waarom. Dit inzicht kan nog even duren, vrees ik. Vooralsnog kunt u Wilders van alles de schuld geven.

Monk 26 november 2023

Foto: Monk

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.