Monkwise

columns verhalen fotografie

BLINDGANGER

| Geen reacties

 
Een roman in twintig hoofdstukken.

BLINDGANGER speelt begin jaren 70 van de vorige eeuw op provinciaal niveau in Noord Holland. De omslag in maatschappelijke structuren en opvattingen van eind jaren 60 zet definitief door. De oude fundamenten van orde en gezag, gemeenschap en stabiliteit moeten wijken voor vrijheid en individualisme, wanorde en uitval.
Of ligt het net anders? Toont de erosie van de formele macht een samenleving zoals deze al langer in elkaar steekt?

Middelbare scholier Arnold Zwarthoed raakt op drift. Het diploma wordt nog juist veilig gesteld, maar krijgt geen gebruikelijk vervolg. Geld, vrouwen en vrijstelling van verplichtingen oefenen meer aantrekkingskracht uit dan studie, werkkring of eigen onderneming. Het gaat van kwaad naar erger.
Interne noch externe factoren bieden voldoende weerstand tegen deze neergaande spiraal. Zelfdisciplinering in de zin van een evenwichtige omgang met de omgeving is een moeilijke zaak.

Het gezin waaruit de jongeman komt, is minder stabiel dan zich laat aanzien. Corrigerende handen zijn niet vrij van eigenbelang. Gehoorzaamheidstraining door dienstplicht ontbreekt eveneens. De buit van een door onbekenden in het buitenland gepleegde overval maakt de weg naar een richtingloos bestaan verder vrij. Helaas voor Arnold bestaat er niet zoiets als gratis geld.

In de loop der gebeurtenissen wordt duidelijk, dat de voorgaande generatie minder braaf is dan gangbaar aangenomen. Zowel de vader van Arnold als die van zijn vileine tegenspeelster Jenny Filarski gaan sjoemelend door het leven, al weten zij de schijn lange tijd op te houden.

De voortslepende conflicten komen definitief tot uitbarsting in een troosteloos landschap, behorend tot het toenmalige grondgebied van de DDR. Achter het IJzeren Gordijn gelden andere regels en opvattingen dan in de Lage Landen.

U vindt de roman in de gelijknamige categorie BLINDGANGER rechtsboven op de site. Wegens de omvang krijgt u eerst de hoofdstukken I t/m X opgediend. Voor de navolgende hoofdstukken X t/m XX eerst even onderaan bij de pijl Oudere Berichten aanklikken. 

Eventuele reacties kunt u mailen via: dick.muntjewerff@online.nl 

Veel leesplezier!

Dick Muntjewerff 

op deze roman berust coypyright van de schrijver. Voor gebruik/publicatie van (delen) van deze tekst is vooraf schriftelijke toestemming dezes vereist.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.