Monkwise

columns verhalen fotografie

Een andere bril

Amsterdam Noord

Het islamitische Cormelius Haga Lyceum zou banden hebben met IS gerelateerde terreurgroepen als het Kaukasus Emiraat. Dit illustere gezelschap is onder meer bekend van aanslagen in de metro van Moskou. Zelfs voor multiculti Amsterdam gaat dit te ver.

B&W van de hoofdstad eisen dat het schoolbestuur opstapt. Gemeentelijke subsidies (hoezo?) en uitbreidingsplannen (naar andere steden) worden geblokkeerd. De school heeft momenteel zo’n 180 leerlingen, maar wil uitbreiden met satellieten, uitgaande van het beginsel dat aanbod vraag schept.

De onderwijsinspectie werd al eens ontdoken en tegengewerkt. Er zijn aanwijzingen dat het lesprogramma vooral wordt ontleend aan de Koran en Salafistische wijsheden. We weten waar dit heengaat: opheffen van scheiding van kerk en staat, onderschikking van vrouwen, intolerantie naar ongelovigen, onderwijs vanaf stenen tafels. De vrees bestaat dat hiermee een parallelle samenleving ontstaat, radicale variant op de Zuilenmaatschappij die Nederland kenmerkte tot in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Schoolbestuurder Atasoy reageert als ieder ander in zijn positie: ontkennen, afzwakken, verzwijgen, schade beperken, een vijand aanwijzen. Maar met fundamentalisten moet je oppassen. We weten uit ervaring hoe de Turkse president Erdogan reageert op kritiek:
We krijgen jullie nog wel, stelletje fascisten!
Atasoy zal wijselijk op zijn tong bijten maar wat hij denkt, laat zich raden.

Het lyceum wordt gesteund door een deel van betrokken ouders. Mensen zijn snel aangebrand, zeker waar opvoeding in het geding is. In dit geval voel ik enig mededogen. Hoe leg je uit dat het bestuur weg moet waar niemand wordt gearresteerd en het onderhouden van banden met terreurgroepen niet perse strafbaar is? Wat te denken van verdachtmaking en afwijzing, waar burgemeester Halsema om de 5 zinnen uitroept dat zij niet tegen islamitisch onderwijs is? De ouders komen van een andere planeet, doen in vrijheid hun schoolkeuze en dan is het weer niet goed. Je hoort hen denken:
omdat blanke Hollanders in hun hart allemaal voor Wilders zijn.

Nederland was heel lang een land waar de kool prima groeide en de geit toch volop te eten had. De oude zuilenverdeling van liberalen, socialisten en confessionelen (verwikkeld in talloze fijn vertakte onenigheid) kon functioneren op basis van overkoepelende bindingen: nationalisme, koningshuis, gedeelde cultuur en taal, economische noodzaak tot samenwerken. Er bestonden geen verborgen geldbronnen vanuit het buitenland om je aan de rest van de samenleving te kunnen onttrekken. Vandaag bestaan die bronnen wel (Ankara, Riyad). Erger is, dat salafisten alleen Nederlands spreken waar hen dit tot eigen voordeel strekt. Verder richten zij de schotelantenne op Teheran en Ankara. De mensen wonen hier wel, maar leven niet hier.

Een hernieuwd Zuilenstelsel is niet alleen ongewenst, maar ook zinloos. De wereld is oneindig groter geworden dan zij tot 1965 was. Pappen en nathouden in de vorm van discussie, een schorsing hier en een tijdelijk afgeknepen subsidie kunnen de kloof niet overbruggen.  Het fundamentele (sic) verschil in uitgangspunten en doelen zal uitdraaien op juridische haarkloverij en kabaal op straat.  Intussen woekert de segregatie voort.

Mijn even radicale als politiek onhaalbare voorstel is, om de grondwet open te breken. De Vrijheid van Onderwijs  moet aangepakt worden. Onderwijs is niet alleen een recht, maar ook een plicht. Alle onderwijs op basis van een specifieke levensbeschouwing moet plaatsmaken voor Openbaar Onderwijs. Een belangrijke (ook christelijke) invloed van religie op de seculiere maatschappij wordt hiermee weggenomen. Wij propageren toch scheiding van kerk en staat? Stel grenzen en handhaaf. Van een grondwetswijziging (die door de confessionelen zal worden geblokkeerd) mag overigens geen wonder worden verwacht. Er heerst hoe dan ook ongenoegen in een verwende samenleving en de geroemde Hollandse tolerantie naar minderheden is niet onbegrensd. De rechtsstaat vermag veel, maar kan niet alles. Verder moet het onderwijs niet alsmaar worden opgezadeld met zaken die over de schutting worden gekieperd door Den Haag en gemakzuchtige ouders. De marktwerking uit het onderwijs moet weg. Schoolbesturen moeten ophouden met onderlinge concurrentie op basis van dure schoolreizen en andere onzin, bedoeld om leerlingen te trekken en daarmee geld van Den Haag binnen te trekken. Scholen moeten kleiner en worden uitgerust met meer personeel.

De inhoud van Openbaar Onderwijs dient in mijn optiek seculier te zijn. Dit is iets anders dan waardevrij, maar er mag geen specifieke levensbeschouwelijke richting worden gepropageerd. Kennis van de parlementaire democratie en de rechtsstaat valt onder de leerstof en eer mag best worden gediscussieerd over politiek en religie. Maar daarna volgen wiskunde of gymnastiek en dan gelden de seculiere regels onverkort. Financiering blijft uiteraard een aangelegenheid voor de overheid. Geldstromen uit het buitenland zijn verboden en worden bij overtreding ingevorderd. Dit geld aftrekken van de rijkstoelage is geen optie, omdat hiermee de externe input alsnog gelegaliseerd zou worden. Onderricht in godsdienst, cultus of levensbeschouwing naar specifiek gewenst recept, moet buiten het leslokaal blijven. Bidden doe je maar in de Kerk, om het samen te vatten. Financiering hiervan is privaat, dus mag overal vandaan komen, binnen de grenzen van de wet.

Eindelijk emancipatie voor het Openbaar Onderwijs! Tot die tijd kan het Cornelius Haga misschien beter Abu Bakr op de gevel zetten. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.

Monk
14 maart 2019
Foto: Monk

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.