Monkwise

Home

Welkom op deze site!

MonkWise bestaat sinds 2011 en is de opvolger van Goedemorgen!

Opzet was door de jaren heen hetzelfde: een zienswijze geven op actuele ontwikkelingen in politiek en samenleving, afgewisseld met beschouwingen over de werkkring en aanverwante zaken. Soms publiceerde ik gedichten en verhalen. Hieraan werd de categorie Fotografie toegevoegd, ingedeeld naar onderwerpen die mijn permanente belangstelling hebben. Het ervaren en vormen van beelden beschouw ik als in essentie hetzelfde als schrijven.

MonkWise staat voor de opdracht om zelf na te denken over wat om ons heen gebeurt, ons drijft en overkomt. De site  is tevens een uitnodiging aan de lezer om hetzelfde te doen. De teksten willen signaleren, samenvatten,  analyseren, vragen oproepen, irriteren, uitspreken wat wordt verzwegen of verdraaid. Ik verlang niet naar een applaudisserend publiek. Voor discussie heb ik tijd noch energie. Rechtstreeks reageren is om die reden niet mogelijk. Denk zelf na en trek uw conclusies.
Monk is een pseudoniem, afgeleide van mijn eigenlijke naam en verwijzend naar het vrolijke monnikenbestaan dat het creatieve proces oplevert.

Nieuwe berichten worden in eerste instantie geplaatst in de categorie ACTUEEL.
In een later stadium worden ze overgeheveld naar andere categorieën, die hiermee vooral als archief fungeren.

Monk

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.